Ross Care

Ross Care acquired by Millbrook Healthcare Limited

Prynwyd Ross Care gan Millbrook Healthcare Limited

Newyddion cyffrous! Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Millbrook Healthcare Limited wedi caffael Ross Care, mewn cam sy’n creu busnes cenedlaethol ag arweiniad yn y farchnad ar gyfer y sector gwasanaethau cadeiriau olwyn ac offer cymunedol a gontractir yn allanol. Mae hefyd yn ein helpu i gynnig gwasanaeth sy'n gwella'n barhaus i'n partneriaid contract, defnyddwyr gwasanaeth a chwsmeriaid. Darllenwch y stori lawn yma.

Ychwanegu sylw

* Rhaid cymeradwyo sylwadau cyn eu harddangos.

Bar ochr