Ross Care

Ar y dudalen hon mae manylion pob un o Wasanaethau Cadair Olwyn y GIG a ddarperir gan Ross Care.
Os ydych yn dymuno cysylltu â ni i atgyweirio eich Cadair Olwyn GIG ac nad ydych yn gweld eich gwasanaeth lleol isod, edrychwch ar ein Manylion canolfan wasanaeth Atgyweiriwr Cymeradwy yma.

Gwasanaeth Cadeiriau Olwyn Calderdale a Kirklees

Mae gwasanaeth Calderdale a Kirklees yn darparu asesiadau ar gyfer pobl â phroblemau symudedd a phroblemau osgo eraill, gan gyflenwi cadeiriau olwyn, clustogau gofal pwysau ac ategolion ar gyfer cadeiriau olwyn yn Calderdale, North Kirklees a Greater Huddersfield. Mae hyn yn cynnwys Huddersfield, Halifax, Batley, Dewsbury, Brighouse, Elland, Holmfirth a Todmorden.


Gwasanaeth Cadeiriau Olwyn Calderdale a Kirklees:

Uned G7
Navigation Close
Parc Busnes Lowfields
Elland
HX5 9HB

Ffôn: 01422 312 729
E-bost: calderdale.referrals@rosscare.co.uk

Pa3 gair: ers hynny.grid.cyflog


Gwasanaeth Cadeiriau Olwyn Dudley

Mae'r Gwasanaeth Cadair Olwyn a Thrwsio yn darparu gwasanaethau rheoli cadeiriau olwyn ac osgo cwbl integredig i drigolion cymwys Dudley.


Gwasanaeth Cadair Olwyn Dudley:

1 Helier House
Wychbury Court
Two Woods Lane
Brierley Hill
DY5 1TA

Ffôn: 01384 889 400
E-bost: dudley.referrals@rosscare.co.uk

Pa3 gair: dilynwch.pocer.dwsin


Gwasanaeth Cadair Olwyn Dwyrain Sussex

Mae Gwasanaeth Cadair Olwyn Dwyrain Sussex yn darparu asesiadau ar gyfer oedolion a phlant â phroblemau symudedd ac osgo. Rydym yn cyflenwi cadeiriau olwyn â llaw a thrydan, bygis, clustogau lleddfu pwysau ac ategolion megis cynhalwyr cefn, gorffwys traed a breichiau ar gyfer cadeiriau olwyn.


Eastbourne:

Unedau 8 a 9
Alder Close
Eastbourne
Dwyrain Sussex
BN23 6QF

Ffôn: 0333 003 5619
Whatsapp: 07823 402060
E-bost: eastsussexwheelchairservice@rosscare.co.uk

What3words: sionc.wrth ei bodd.oedGwasanaeth Cadair Olwyn Caint a Medway

Mae’r Gwasanaeth Cadair Olwyn a Thrwsio yn darparu gwasanaethau rheoli cadeiriau olwyn ac osgo cwbl integredig i drigolion cymwys Caint a Medway ar ran y GIG.

Ashford:

Ty Inca, Heol Wotton
Ashford
Kent
TN23 6LL

Ffôn: 0330 124 4485
E-bost: kentandmedwaywcs@rosscare.co.uk

What3words: afu.gau.bobl

Gillingham:

1 Ambley Green
Gillingham
Kent
ME8 0NJ

Ffôn: 0330 124 4485
E-bost: kentandmedwaywcs@rosscare.co.uk

What3words: buddugoliaeth.gamer, yn peri


Gwasanaeth Cadair Olwyn a Thrwsio Gorllewin Hampshire, Southampton ac Ynys Wyth

Mae’r Gwasanaeth Cadair Olwyn a Thrwsio’n darparu gwasanaethau rheoli cadeiriau olwyn ac osgo cwbl integredig i drigolion cymwys Gorllewin Hampshire, Southampton ac Ynys Wyth ar ran y GIG.

Ein Prif Swyddfa: Chandlers Ford

Uned E1 Parc Menter Omega
Ystad Ddiwydiannol Chandlers Ford
Eastleigh
Swydd Hampshire
SO53 4SE

Ffôn: 0333 003 8071
E-bost: hants.iow.wcs@rosscare.co.uk

Pa3gair: sy'n cyfrif.teithiau.dod yn

Ein Canolfan Glinigol Casnewydd:

Uned 17
Barry Way
Casnewydd
Ynys Wyth
PO30 5GY

Ffôn: 0330 124 4489
E-bost: hants.iow.wcs@rosscare.co.uk

Pa3gair:  wedi egino.bared.crisialau


Gwasanaeth Cadair Olwyn Mansfield

Mae'r Gwasanaeth Cadair Olwyn a Thrwsio yn darparu gwasanaethau rheoli cadeiriau olwyn ac ystum cwbl integredig i drigolion cymwys Mansfield.

Ysbyty Cymunedol Mansfield
Porth Stockwell
Mansfield
Swydd Nottingham
NG18 5QJ

Ffôn: 0162 378 5076
E-bost: mansfield.referrals@rosscare.co.uk

What3words: cebl.byns.troelli


Gwasanaeth Cadair Olwyn GIG Oldham

Mae gwasanaeth cadeiriau olwyn GIG Oldham yn darparu asesiadau ar gyfer pobl â phroblemau symudedd a phroblemau osgo eraill, gan gyflenwi cadeiriau olwyn, clustogau gofal pwysau ac ategolion ar gyfer cadeiriau olwyn yn Oldham, Tameside, Stockport a Glossop.


Gwasanaeth Cadair Olwyn GIG Oldham

Uned 8, Hyde Point
Dunkirk Lane
Hyde
Swydd Gaer
SK14 4NL

Ffôn: 0161 509 0091
E-bost: oldham.referrals@rosscare.co.uk

Pa3 gair: bryniau.rhoddwr.curiadau


Gwasanaeth Cadair Olwyn GIG Solihull

Rydym yn darparu gwasanaethau rheoli cadeiriau olwyn ac osgo cwbl integredig i drigolion cymwys Solihull. Ni yw eich pwynt cyswllt sengl ar gyfer asesiadau, danfoniadau, atgyweiriadau a chynnal a chadw.

Rydym yn canolbwyntio ar ofal personol i blant ac oedolion. Mae gofal personol yn ymwneud â gwrando ar eich anghenion, fel bod gennych ddewis a rheolaeth dros eich gofal. Byddwn yn gwrando ar yr hyn sy'n bwysig i chi, fel bod eich gofal yn seiliedig ar eich cryfderau a'ch anghenion unigol.


Marston Green:

Pocelanosa
Starley Way
Marston Green
Birmingham
B37 7HB

Gwasanaethau Clinigol Ffôn: 0121 820 4021
E-bost Gwasanaethau Clinigol: solihullwheelchairservice@rosscare.co.uk

Trwsio Ffôn: 0121 458 4111
E-bost Atgyweirio: birmingham@rosscare.co.uk

Pa3 gair: oddi wrth.gwifrau.gwydredd


Gwasanaeth Cadair Olwyn Surrey

Rydym yn darparu gwasanaethau cadair olwyn i drigolion Surrey o'n canolfannau gwasanaeth yn Woking a Redhill.


Woking:

Uned 2B, Parc Busnes Kingswey
Forsyth Road
Woking
Surrey
GU21 5SA

Ffôn: 0330 124 8210
E-bost: SurreyWCS@rosscare.co.uk

Pa3 gair: sgarff.fferm.llywio


Redhill:

Uned 30, Canolfan IO Redhill
Stad Ddiwydiannol Salbrook Road
Redhill
Surrey
RH1 5DY

Ffôn: 0330 124 8210
E-bost: SurreyWCS@rosscare.co.uk

What3words: astudiaeth.metelau.mater


Gwasanaeth Cadeiriau Olwyn GIG Tameside

Mae gwasanaeth cadeiriau olwyn GIG Tameside yn darparu asesiadau ar gyfer pobl â phroblemau symudedd a phroblemau osgo eraill, gan gyflenwi cadeiriau olwyn, clustogau gofal pwysau ac ategolion ar gyfer cadeiriau olwyn yn Oldham, Tameside, Stockport a Glossop.


Gwasanaethau Cadeiriau Olwyn GIG Tameside

Uned 8, Hyde Point
Dunkirk Lane
Hyde
Swydd Gaer
SK14 4NL

Ffôn: 0161 509 0091
E-bost: tameside.referrals@rosscare.co.uk

Pa3 gair: bryniau.rhoddwr.curiadau