Ross Care

Wrth brynu cadair olwyn efallai y gwelwch fod angen ychydig o wthio neu bŵer ychwanegol i gael ei ddefnyddio i optimeiddio neu newid perfformiad. Yn yr adran hon, fe welwch ddetholiad o Power Add Ons y gellir eu defnyddio i weithio ochr yn ochr â'ch cadair olwyn i roi'r fantais ychwanegol honno iddi. Wedi'i ddylunio'n ofalus gan ddefnyddio deunyddiau ysgafn o'r ansawdd uchaf, bydd yr ystod hon o gynhyrchion yn ffitio ar y rhan fwyaf o gadeiriau olwyn llaw safonol. Gyda'r Add Ons arloesol hyn, ni fu brecio, trin a symud erioed mor hawdd i ddefnyddwyr a gofalwyr fel ei gilydd.
£2,605.00 GBP
VAT exc.
£799.00 GBP
VAT exc.
£5,316.00 GBP
VAT exc.
£0.00 GBP
VAT exc.
£4,663.00 GBP
VAT exc.
£1,650.00 GBP
VAT exc.
£1,340.00 GBP
VAT exc.