Ross Care

Kim jesteśmy:

Ross Care jest głównym dostawcą usług dla wózków inwalidzkich, sprzętu do poruszania się i sprzętu społecznościowego na rzecz NHS i władz lokalnych. Posiadamy centra serwisowe, centra oceny klinicznej wózków inwalidzkich i sklepy detaliczne, które są strategicznie rozmieszczone na terenie Wielkiej Brytanii.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez Ross Care. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do osób korzystających z naszych usług w ramach umów z NHS i władzami lokalnymi. W przypadku określonych rodzajów informacji lub przetwarzania możemy zapewnić Ci możliwość wyboru lub poprosić Cię o dalszą zgodę dotyczącą tego, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób możemy je przetwarzać.

Wykorzystujemy wyłącznie informacje, które mogą Cię zidentyfikować zgodnie z ogólnymi przepisami o ochronie danych (RODO). RODO wymaga od nas przetwarzania danych osobowych tylko wtedy, gdy istnieje ku temu prawnie uzasadniona podstawa oraz że wszelkie przetwarzanie musi być uczciwe i zgodne z prawem.

Informacje, których używamy

• Identyfikowalny – zawiera szczegóły identyfikujące osoby
Do czego wykorzystujemy dane wrażliwe i osobiste?
• Serwis lub naprawa wypożyczonego sprzętu
• Odpowiadanie na Twoje obawy, zapytania i komplementy
• Kontaktowanie się z Tobą, jeśli producent zakupionego przez Ciebie sprzętu wydał informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa lub wycofania produktu – na przykład.
• Realizacja zamówień na zakup sprzętu i zapewnienie prawidłowej specyfikacji
• W razie potrzeby Twoje dane adresowe i imię i nazwisko mogą zostać przesłane do starannie wybranych dostawców w celu ułatwienia bezpośredniej dostawy towaru.
• Odbiór wypożyczonego sprzętu, który nie jest już potrzebny.

Wrażliwe dane osobowe mogą być również wykorzystywane w następujących przypadkach:
• Wyraziłeś dobrowolnie zgodę na wykorzystanie przez firmę Ross Care Twoich danych w określonym celu
• Informacje te są niezbędne do celów bezpośredniej opieki zdrowotnej
• Za wykorzystaniem informacji przemawia nadrzędny interes publiczny, na przykład w celu ochrony jednostki lub zapobiegania poważnym przestępstwom
• Istnieje wymóg prawny, który umożliwia usługę Ross Care

Inne informacje, których możemy użyć:

Pseudonimizowany – dotyczący osób fizycznych, ale z usuniętymi danymi identyfikującymi i zastąpionymi unikalnym kodem referencyjnym
Anonimowe – dotyczące osób, ale z usuniętymi danymi identyfikującymi
Zagregowane – zanonimizowane informacje pogrupowane w sposób uniemożliwiający identyfikację poszczególnych osób
Wykorzystujemy powyższe dane, aby zapewnić jakość i efektywność naszych usług oraz aby tworzyć raporty wydajności dotyczące świadczonych przez nas usług.

Udostępnianie Twoich informacji
Nasza obietnica dla Ciebie:
Ross Care nie będzie sprzedawać ani przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Bezpieczeństwo Twoich informacji
Ross Care podejmuje uzasadnione z handlowego punktu widzenia techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.
Ross Care zapewnia, że ​​wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych i poufności, aby mieć pewność, że Twoje dane są traktowane we właściwy sposób.

Przechowywanie posiadanych informacji
Twoje dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne.
Wszystkie dane przechowywane przez Ross Care będą przechowywane przez okres określony w poniższej tabeli.

Uzyskiwanie dostępu do Twoich danych

Każdy ma prawo wglądu do danych umożliwiających jego identyfikację lub posiadania kopii. Ross Care nie pobierze żadnej opłaty, jeśli chcesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas informacji na Twój temat, ale musisz poprosić o to w sposób nieformalny i formalny:
• Na piśmie (w tym e-mail)
• Osobiście
• Przez telefon
Żądane informacje zostaną Państwu przekazane w ciągu 30 dni
Oprócz wymaganych informacji, które Ross Care może Ci dostarczyć

• Okres przechowywania danych;
• Twoje prawo do sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych; (chyba że istnieje nadrzędna podstawa prawna lub uzasadniony/istotny interes, aby przetwarzanie Twoich danych było kontynuowane*.)
• Twoje prawo do przenoszenia danych;
• Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (chyba że istnieje nadrzędny powód prawny lub uzasadniony/istotny interes, aby przetwarzanie Twoich danych było kontynuowane*).
• Twoje prawo do złożenia skargi.
*Te powody zostaną wyjaśnione w tym wydarzeniu

Jak złożyć wniosek o informacje

Skontaktuj się z lokalnym sklepem Ross Care – adresy i numery kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.rosscare.co.uk/store-finder/

Informacje o siedzibie głównej:
0151 653 6000
Ross Care, Unit 9-13,  Westfield Road, CH44 7HX

Przez e-mail: GDPRinfo@rosscare.co.uk

ICO

Skargi i pytania
W Ross Care bardzo poważnie podchodzimy do skarg i wątpliwości i chętnie odpowiadamy bezpośrednio na wszelkie problemy związane z danymi, jednak jeśli chcesz rozwiać swoje wątpliwości dotyczące przetwarzania, gromadzenia lub dalszego wykorzystywania danych, możesz skontaktować się z Biurem Komisarzy ds. Informacji:

WWW.ICO.ORG.UK – infolinia 0303 123 1113

Rodzaj zwykłych danych osobowych, które posiadamy Do czego go używamy Podstawa prawna Wytyczny okres przechowywania wytycznych
Dane biograficzne (w tym imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, adres, adres e-mail, daty transakcji) • Dostarczanie produktów
• Aby informować Cię o statusie zamówienia.
• Aby prowadzić rejestr historii zakupów w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta.
• Aby wziąć udział w przyszłych wizytach serwisowych lub naprawczych
• Aby odpowiedzieć na wszelkie zapytania klientów.
• Aby skontaktować się z Tobą w przypadku, gdy zdecydowałeś się na ukończenie.
• Wysyłanie zapytań do obsługi klienta oraz w związku z dostarczaniem towarów i usług.
• Aby skontaktować się z Tobą w przypadku wycofania produktu.
Uzasadnione interesy związane z realizacją Twojego zamówienia i usługami z nim związanymi.

Prawny obowiązek wykonania umowy wynikający z zakupu.

10 lat od ostatniej transakcji.
Podpisany formularz deklaracji ulgi w podatku VAT • Jako dowód przestrzegania przez nas przepisów HMRC
• Aby umożliwić uprawnionym klientom zakup kwalifikujących się przedmiotów bez płacenia podatku VAT.
Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne do przestrzegania przez Ciebie prawa
Przez 6 lat od ostatniej transakcji
Formularz rejestracji Shopmobility z Deklaracją ubezpieczeniową i wpisami w tygodniowym dzienniku rezerwacji • W celach ubezpieczeniowych
• Dowód subskrypcji programu
przez użytkownika • Do kontaktu w sprawie rezerwacji
• Aby zarezerwować sprzęt
• Aby odzyskać sprzęt
• Aby monitorować zapotrzebowanie na usługę
Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem

Uzasadnione interesy wspierające proces sprawdzania, czy użytkownik może bezpiecznie obsługiwać pojazd.

Wymagany jest 1 rok od odnowienia subskrypcji programu i ponownej oceny bezpieczeństwa