Ross Care

Tutaj znajdziesz warunki sprzedaży online i na odległość.

Wyświetl warunki i warunki sprzedaży w sklepie oraz serwisu i napraw.

Warunki sprzedaży online i na odległość

PRZEGLĄD

Ta witryna jest obsługiwana przez firmę Ross Auto Engineering Ltd. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do firmy Ross Auto Engineering Ltd (handel pod nazwą „Ross Care”). Ross Care oferuje tę witrynę internetową, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i zawiadomień tu podanych.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub są dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń użytkowników będących przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Wchodząc lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są traktowane jako oferta, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i przekazałeś nam wyrażasz zgodę na korzystanie z tej witryny przez dowolną osobę niepełnoletnią pozostającą na Twoim utrzymaniu.

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu i w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisję w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Użytkownik zgadza się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakichkolwiek kontaktów w witrynie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej naszego pozwolenia.

Nagłówki użyte w tej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

ROZDZIAŁ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

ROZDZIAŁ 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ROZDZIAŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakichkolwiek kolorów na monitorze komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

ROZDZIAŁ 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.

ROZDZIAŁ 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani nie mamy żadnego wkładu.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takich, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek warunków i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według Twojego uznania i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego zewnętrznego dostawcę(-ów) ).

Możemy także w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny internetowej (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

ROZDZIAŁ 8 – LINKI OSÓB TRZECICH

Określone treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować Cię do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe stron trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub wykorzystaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

ROZDZIAŁ 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę przesyłasz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (łącznie zwane „komentarzami”), wyrażasz zgodę na to, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) aby odpowiedzieć na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną którejkolwiek strony lub niniejsze Warunki usługi.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obelżywych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

ROZDZIAŁ 10 – DANE OSOBOWE

Przesyłanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Skontaktuj się z nami, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

ROZDZIAŁ 11 – BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji zawartych w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia stosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ROZDZIAŁ 12 – ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem; (b) nakłaniania innych do podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne rozporządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, farmacji, pretekstu, pająka, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócanie lub obchodzenie zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 – ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne.

Wyrażasz zgodę na to, że od czasu do czasu możemy wyłączyć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadamiania Cię.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (o ile nie zostało to wyraźnie przez nas określone) dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku firma Ross Care, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub karne , szkody szczególne lub następcze dowolnego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności całkowitej lub innej , wynikające z korzystania przez Ciebie z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pomocą usługi, lub z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakimkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju powstałych w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostali powiadomieni o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Ross Care oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądanie, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, złożone przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów do nich dołączonych przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

ROZDZIAŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego Regulaminu, ustalenie takie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i odpowiedzialność stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszej witryny.

Jeśli według naszego wyłącznego uznania nie dotrzymasz lub podejrzewamy, że nie dopełniłeś któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszelkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

ROZDZIAŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady i zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi przez Ciebie, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikacja i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Jakiekolwiek niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane przeciwko stronie sporządzającej.

ROZDZIAŁ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają przepisom prawa Ross Care, Westfield Road, Wallasey, WRL, CH44 7HX, Wielka Brytania i zgodnie z nim będą interpretowane.

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG

Na tej stronie możesz w dowolnym momencie zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 20 - DANE KONTAKTOWE

Użyj strony „Skontaktuj się z nami”, aby przesłać pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi.

 

Warunki sprzedaży w sklepie oraz serwisu i napraw

Warunki sprzedaży Ross Care

W Ross Care naszym celem jest, abyś był w pełni zadowolony z usług i produktów, które otrzymujesz. Zdajemy sobie jednak sprawę, że może się zdarzyć, że klienci będą niezadowoleni z zakupu z tego czy innego powodu. W takiej sytuacji prosimy o jak najszybszy kontakt z nami, a my postaramy się naprawić sprawę.

Wszystkie nasze warunki podlegają prawu angielskiemu i niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Nie mają one wpływu na Twoje prawa ustawowe.

Wszystkie sprzedane towary będą zgodne z umową, tj.mibyć zgodny z opisem, nadawać się do zakupu i mieć zadowalającą jakość.

Gwarancja: Wszystkie towary nowe objęte są gwarancją minimum 12 miesięcy (lub do gwarancji producenta), a towary używane objęte są 3-miesięczną gwarancją. Gwarancja nie obejmuje elementów sklasyfikowanych jako „materiały eksploatacyjne”, np.G opony, dętki i akumulatory itp. Roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględniane, jeśli produkt był w jakikolwiek sposób używany, uszkodzony w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użytkowania lub braku konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta, lub został uszkodzony w wyniku wypadku.Przy ocenie roszczenia gwarancyjnego uwzględniane będzie również nadmierne zużycie.

Potwierdzenia: Wszystkie dostawy muszą być podpisane (z wyjątkiem przesyłek wysyłanych pocztą i takich, które są na tyle małe, że można je wrzucić do skrzynki pocztowej). Proszę zachować paragony jako dowód zakupu.

Wykorzystanie danych: Wszystkie dane klienta są zachowywane wyłącznie do użytku Ross Care i nie będą udostępniane żadnej innej firmie w celach marketingowych lub pocztowych bez pozwolenia.

Prawo do anulowania/okres odstąpienia od umowy

  • Wszystkie towary mają 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy lub możliwość odstąpienia od umowy od daty dostawy z wyjątkiem;
    Towary zakupione w hali produkcyjnej – tj.mi przedmioty widziane przed punktem zakupu

  - Towary specjalnie zamówione, wykonane według specyfikacji klienta lub towary wyraźnie spersonalizowane.

  - Towary, które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi. miG artykuły łazienkowe i toaletowe ze względów higienicznych itp.

  • Aby anulować, wymagamy zarówno rozmowy telefonicznej, jak i pisemnego powiadomienia od klienta w ciągu 14 dni roboczych od daty dostawy.
  • Następnie towar należy odesłać do nas na koszt klienta (zaleca się przesyłkę bezpieczną i identyfikowalną przesyłką pocztową). Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru w transporcie. Jeżeli towar został pierwotnie dostarczony, Klient ma obowiązek udostępnić go do odbioru pod swoim adresem w terminie określonym przez nas na piśmie. Usługa odbioru może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Aby powiadomić nas o anulowaniu rezerwacji, prosimy skorzystać z bezpłatnego adresu pocztowego podanego poniżej.
  • Do czasu zwrotu towaru do nas klient ma obowiązek zatrzymać towar i należycie o niego dbać. Towary muszą zostać zwrócone w oryginalnym stanie, tj.mi kompletne, nieużywane i „jak nowe”. Należy pamiętać, że wszystkie zwracane do nas towary muszą być czyste i wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń biologicznych, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.
  • Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, wszystkie pieniądze zapłacone za towar zostaną zwrócone, a towar objęty częściową wymianą zwrócony w oryginalnym stanie, w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli płatność początkowa została dokonana kartą kredytową, zwrócimy kwotę na tę kartę. Wszelkie koszty dostawy nie podlegają zwrotowi i muszą zostać pokryte przez Klienta.
  • Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania procentu wartości zwrotu zwracanego towaru, jeśli produkt lub opakowanie jest w takim stanie, że wymagana jest obniżka ceny w celu odsprzedaży. 

Aby anulować w ciągu 14 dni od zakupu, napisz do sklepu, w którym dokonujesz zakupu, e-mailem lub pocztą.