Ross Care

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub cierpisz na długotrwałą chorobę, możesz kupić niektóre produkty bez podatku VAT na własny użytek osobisty lub domowy. Nie kwalifikujesz się, jeśli jesteś w podeszłym wieku, jesteś słaby, ale poza tym nie niepełnosprawny, a także nie możesz się ubiegać, jeśli cierpisz na przejściową chorobę, taką jak złamana noga. Nie można ubiegać się o zwolnienie, jeśli kupujesz dla większej liczby osób (na przykład w domu opieki), ale możesz się o to ubiegać, jeśli kupujesz w imieniu innej osoby spełniającej kryteria, na przykład rodzica kupującego produkty przeznaczone do użytku dziecka niepełnosprawnego lub osoby kupującej dla swojego partnera. Organizacje charytatywne mogą również ubiegać się o zwolnienie z podatku VAT przy zakupie produktów, które będą udostępniane osobie niepełnosprawnej.

Jak zdobyć produkty bez płacenia podatku VAT? Musisz złożyć wniosek, zanim zapłacisz, a dostawca odliczy podatek VAT od ceny, którą Ci naliczy. Zwykle odbywa się to poprzez wypełnienie i podpisanie formularza stwierdzającego, że się kwalifikujesz.

Formularz zwolnienia z podatku VAT możesz przesłać elektronicznie tutaj: