Ross Care

Wheelchair and Assistive Technology Users - Precautions for COVID-19

Użytkownicy wózków inwalidzkich i technologii wspomagających – środki ostrożności w związku z COVID-19

Międzynarodowe Towarzystwo Zawodów Na Wózkach Inwalidzkich wydało ulotkę na temat korzystania z wózka inwalidzkiego podczas pandemii COVID-19. Zawiera także pewne ważne środki ostrożności w zakresie higieny i zanieczyszczenia.

Jeśli pchasz ręczny wózek inwalidzki lub korzystasz z innych rodzajów technologii wspomagających (AT), musisz przestrzegać wyjątkowych środków ostrożności związanych z myciem rąk.

COVID-19 może przetrwać na powierzchniach wózka inwalidzkiego lub AT, z którymi często się stykasz, np. na obręczach dłoni. Każdy wirus, który może znajdować się na dłoniach, przenosi się na obręcze dłoni podczas pchania wózka inwalidzkiego.

Dodaj komentarz

*Komentarze muszą zostać zatwierdzone przed wyświetleniem.

Pasek boczny