Ross Care

Sunderland Sunflower Day 2019 at Ross Care Bridges Store

Dzień Słonecznika w Sunderland 2019 w sklepie Ross Care Bridges

W piątek 21 czerwca pracownicy Ross Care Sunderland ubrali się na żółto, aby zwiększyć świadomość lokalnej organizacji charytatywnej St Benedict's w ramach Dnia Słonecznika!

Hospicjum św. Benedykta zapewnia specjalistyczną opiekę paliatywną mieszkańcom Sunderland i okolicznych okręgów od 1984 r. Opiekę zapewnia NHS w ramach fundacji South Tyneside NHS Foundation Trust, a także jest wspierana przez organizację charytatywną St. Benedict's Hospice Charity i darowizny.

Nasz zespół w sklepie Bridges nadal poszukuje sposobów wsparcia pracy w kościele św. Benedykta. Możesz pomóc, przekazując darowiznę tutaj: https://www.justgiving.com/fundraising/sunflowerday2019 , aby wesprzeć Hospicjum św. Benedykta i jego pracę na północnym wschodzie.

Dodaj komentarz

*Komentarze muszą zostać zatwierdzone przed wyświetleniem.

Pasek boczny