Ross Care

Mae byrddau baddon a grisiau bath yn gynorthwyydd ymolchi gwych - yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n cael trafferth mynd i mewn ac allan o'r bath. Trwy ddileu'r angen i gamu i mewn neu allan o'r bath, gall camau hefyd annog a chefnogi eich annibyniaeth ymolchi. Maent hefyd yn ddefnyddiol i bobl anabl a'r henoed - gall byrddau bath helpu i leihau'r risg o lithro neu gwympo.

£31.95 GBP
VAT exc.
£38.95 GBP
VAT exc.
£31.95 GBP
VAT exc.
£38.95 GBP
VAT exc.
£38.95 GBP
VAT exc.
£31.95 GBP
VAT exc.