Ross Care

DAD Virtual Exhibition - Sunday 25th October 2020

Arddangosfa Rithwir DAD - Dydd Sul 25 Hydref 2020

Mae

ROSS CARE yn falch o fod yn cymryd rhan yn nigwyddiad rhithwir Diwrnod Ymwybyddiaeth Anabledd eleni ddydd Sul 25 Hydref 2020. Bydd gwefan digwyddiad rhithwir DAD yn rhoi mynediad i ymwelwyr i dros 200 o stondinau arddangos!

Wedi'i leoli mewn 'pebyll mawr' ar-lein, bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys amrywiaeth anhygoel o ddiddanwyr ym Mhabell y Celfyddydau ac amrywiaeth o atyniadau cyffrous i ymwelwyr a rhaglen o ddigwyddiadau y gellir eu lawrlwytho.

Gallwch ymweld â Ross Care ar stondin M7 ar y diwrnod, dewch i ddweud ‘helo’ rhithwir 

Mae pob pebyll arddangos wedi GWERTHU ALLAN ac mae presenoldeb ar y diwrnod yn rhad ac am ddim

Diwrnod Ymwybyddiaeth Anabledd ("DAD") yw'r arddangosfa anabledd wirfoddol 'ddim er elw' fwyaf yn y byd, a gynhelir yn flynyddol ers 1992 mewn pentref pebyll enfawr ar dir Walton Hall Gardens yn Warrington.

Eleni mae pethau wedi bod ychydig yn wahanol ond, nid yw hynny wedi atal DAD rhag cynnal digwyddiad eleni, yn y byd rhithwir!

 

Cliciwch y ddolen  am ragor o wybodaeth 

Dmae croeso i roddion tuag at y digwyddiad a byddant yn mynd tuag at wneud eu digwyddiad dathlu 30 mlynedd yn 2021 yn rhywbeth arbennig iawn.

YMWELD Â GOFAL ROS www.rosscare.co.uk 

Ychwanegu sylw

* Rhaid cymeradwyo sylwadau cyn eu harddangos.

Bar ochr