Ross Care

ROSS CARE MOCK INTERVIEWS WITH ASHTON SIXTH FORM COLLEGE

ROSS CARE CYFWELIADAU FFUG GYDA CHOLEG CHWECHED DOSBARTH ASHTON

Aeth

ROSS CARE ‘yn ôl i’r ysgol’ ar 29th Ebrill 2019 yn cefnogi Coleg Chweched Dosbarth Ashton gyda chyfweliadau ffug. Trefnwyd y sesiynau ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf, cyn iddynt raddio.

Roedd yn gyfle gwych i’r myfyrwyr ymarfer ymateb i ystod o gwestiynau cyfweliad seiliedig ar gymhwysedd, a derbyn mewnbwn ac adborth gan gynrychiolwyr busnesau lleol, gan gynnwys ni!

Yn bresennol yn y cyfweliadau roedd Rheolwr Adnoddau Dynol Ross Care, Shirley Dempsey a’r Rheolwr Marchnata, Alastair Ronaldson a ddywedodd “Cawsom amser gwych gyda’r myfyrwyr a’r tîm staff yn y Coleg Chweched Dosbarth. Er ein bod am i’r myfyrwyr deimlo’n gartrefol, crëwyd senario cyfweliad realistig i helpu myfyrwyr i gynyddu eu hyder a hefyd i ddatblygu ac arddangos eu cyflogadwyedd. Gwnaeth y myfyrwyr y daethom ar eu traws argraff fawr arnom a mwynhawyd clywed ganddynt yn ogystal â phasio cyngor o'n profiad ein hunain. Rydym yn gobeithio parhau i weithio mewn partneriaeth â’r coleg wrth iddynt helpu myfyrwyr i bontio i gyflogaeth.”

Pob lwc i fyfyrwyr Coleg Chweched Dosbarth Ashton gyda'u hymdrechion yn y dyfodol!

Ychwanegu sylw

* Rhaid cymeradwyo sylwadau cyn eu harddangos.

Bar ochr