Ross Care

Questions you should consider when buying a mobility scooter

Cwestiynau y dylech eu hystyried wrth brynu sgwter symudedd

Gall sgwteri symudedd roi annibyniaeth wych i fynd i siopa, ymweld â theulu a ffrindiau neu ble bynnag y dymunwch. Dyma rai cwestiynau i gael y sgwter a fydd yn gweithio orau i chi:

Beth i'w ystyried ar gyfer eich dewis sgwter

 • Pa mor bell allech chi fod eisiau teithio?
 • Ble fyddwch chi'n cadw eich sgwter?
 • A oes mynediad da i'r man storio?
 • A fyddwch chi eisiau cario'r sgwter mewn car?
 • A oes palmentydd llydan y byddwch chi'n eu teithio'n gyffredin?
 • Sut le yw eich ardal leol?
 • Efallai y bydd angen i chi deithio ar y ffordd?
 • Ble fyddwch chi'n gwefru'r batri?
 • Ydych chi am ei ddefnyddio dan do, yn yr awyr agored neu'r ddau?
 • A fydd yn rhaid i chi fynd i fyny ac i lawr cyrbau?

Yn seiliedig ar eich atebion i rai o'r cwestiynau hyn, gallwn eich arwain wrth ddewis pa fath o sgwter sydd orau i chi.

Ystyriaethau am eich Iechyd

 • Eich gallu i drosglwyddo i'r sedd ac oddi arni – fel cerdded i'r sgwter,
 • yn eistedd i lawr ac yn sefyll i fyny oddi yno eto.
 • Eich cydbwysedd – dyma'ch gallu i aros yn sefydlog wrth sefyll ac wrth eistedd, ac mae'n cynnwys eich gallu i symud eich corff o fewn y sgwter a chadw'n gytbwys wrth i'r sgwter symud o gwmpas.
 • Eich ystum – dyma'r safle lle rydych chi'n dal eich corff a'ch gallu i newid safle.
 • Eich pwysau – Bydd ein cynghorwyr yn sicrhau bod eich sgwter yn addas i chi.

Ydy sgwter yn iawn i bawb?

Ystyriwch eich gallu i weld, canfyddiad, cof a gwneud penderfyniadau, gan fod sgiliau da yn y meysydd hyn yn golygu y byddai sgwter yn ddiogel i chi. Meddyliwch hefyd am y gefnogaeth eistedd rydych chi'n ei hoffi - os gallwch chi eistedd a symud rhan uchaf eich corff yn rhydd ac yn gallu gafael yn dda, yna efallai mai sgwter yw'r dewis symudedd cywir i chi.


Cysylltwch neu ymwelwch â'ch siop leol i drafod eich gofynion ac archwilio'r sgwter iawn i chi. Cliciwch yma i am fanylion cyswllt.


Neu, llenwch y ffurflen hon gyda’ch manylion a’ch gofynion a byddwn yn cysylltu â chi:

{formbuilder:18141}

Bar ochr