Ross Care

Dostępny jest budżet na wózki inwalidzkie (PWB), który pozwala na wspieranie szerszego wyboru wózków inwalidzkich w ramach usług zlecanych przez NHS. W grudniu 2019 r. oferta osobistego budżetu na wózek inwalidzki stała się „prawem do posiadania”.

PWB to dostępne źródło informacji, które daje Ci większy wybór w porównaniu z wózkiem inwalidzkim i zapewnia większą kontrolę, dzięki czemu Twoje potrzeby związane z postawą i mobilnością mogą zostać uwzględnione w szerszym planowaniu opieki.Możesz kwalifikować się do dostępu do PWB za każdym razem, gdy będziesz potrzebował nowego wózka inwalidzkiego, albo dlatego, że zmieniły się Twoje potrzeby kliniczne, albo jeśli Twój dotychczasowy wózek inwalidzki nie nadaje się już do użytku.

Program PWB umożliwia osobom fizycznym korzystanie z innych źródeł finansowania, a także finansowania usług dla wózków inwalidzkich. Można to zrobić za pośrednictwem innych agencji statutowych lub organizacji charytatywnych, ale możesz też chcieć wnieść wkład finansowy samodzielnie. Nie chodzi tu o ograniczenie oferty, ale o rozważenie, w jaki sposób można zaspokoić szersze potrzeby w zakresie opieki, stosując wspólne podejście i łącząc zasoby.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Usług dla wózków inwalidzkich, przed wizytą zostanie Ci przesłany formularz wyników WATCh dotyczący zdrowia i dobrego samopoczucia, który należy wypełnić. Więcej informacji na temat wyników WATCh można znaleźć, klikając tutaj.

Jeśli spełniasz kryteria kwalifikacyjne do usługi, zaprosimy Cię do odwiedzenia nas w celu indywidualnej oceny. Podczas tej oceny nasi terapeuci na wózkach inwalidzkich pomogą Ci określić Twoje cele w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia oraz pożądane rezultaty. Będziemy współprojektować plan opieki uwzględniający te wyniki, a także wszelkie szersze plany opieki, jakie posiadasz. Omówimy z Tobą opcje wyposażenia, wyjaśnimy, czym jest PWB i w jaki sposób może pomóc spełnić Twoje potrzeby. Należy pamiętać, że PWB nie będzie odpowiedni dla każdego.


Jakie są opcje PWB?

1. Nominalny PWB NHS

Zobaczysz bezpłatny wózek inwalidzki NHS, który zostanie przepisany w celu spełnienia Twoich indywidualnych potrzeb klinicznych. Będzie to zakres, który został już uzgodniony z komisarzami serwisowymi. Wartość tego wózka inwalidzkiego jest wartością Twojego PWB. Jeśli przyjmiesz ten wózek inwalidzki, nie poniesiesz żadnych kosztów. Wózek inwalidzki pozostaje własnością Serwisu wózków inwalidzkich, a serwis wózków inwalidzkich bezpłatnie przeprowadzi wszelkie niezbędne konserwacje i naprawy.

2. Notional Top-Up PWB (znany również jako Notional Plus)

Możesz zdecydować się na wyposażenie wózka inwalidzkiego w dodatkowe funkcje zalecane przez Serwis wózków inwalidzkich, ale będziesz musiał ponieść z tego tytułu dodatkowy koszt. Wózek inwalidzki pozostaje własnością Serwisu Wózków Inwalidzkich, konserwacja i naprawy będą przeprowadzane bezpłatnie. Jedyne koszty, które poniesiesz, to koszt wszelkich dodatkowych funkcji, jeśli zajdzie potrzeba ich wymiany.

PWB nie można używać do niektórych dodatkowych funkcji, takich jak urządzenia wspomagające ręczne wózki inwalidzkie. Lekarz poruszający się na wózku inwalidzkim będzie w stanie udzielić Ci wskazówek w tym zakresie.

Przykładowe funkcje wybierane w ramach opcji Doładowania to:

  • Elektryczne podnośniki siedzenia
  • Elektrycznie podnoszone podnóżki
  • Światła do wózków inwalidzkich z napędem
  • Zagłówki do transportu
  • Hamulce w piaście

3. Nominalna Alternatywa PWB (znana również jako Notional Plus)

Możesz wybrać alternatywny wózek inwalidzki z oferty Usług dla wózków inwalidzkich, pod warunkiem, że poniesiesz wszelkie koszty wykraczające poza koszt świadczenia NHS. Ponownie, serwis wózków inwalidzkich będzie właścicielem wózka inwalidzkiego i będzie odpowiedzialny za wszelkie prace konserwacyjne i naprawy.Wózek inwalidzki musi spełniać Twoje potrzeby kliniczne, a Twój wybór musi zostać zatwierdzony przez Dział ds. Wózków inwalidzkich.

4.PWB strony trzeciej

Możesz także wybrać inny model wózka inwalidzkiego, który nie znajduje się w ofercie Serwisu wózków inwalidzkich. Musi spełniać Twoje potrzeby kliniczne, a Twój wybór musi zostać zatwierdzony przez Dział Obsługi Wózków Inwalidzkich. PWB strony trzeciej obejmuje dodatkową kwotę na pokrycie kosztów konserwacji i napraw. Wózek inwalidzki będzie należał do Ciebie i będziesz odpowiedzialny za wszelkie koszty jego konserwacji i napraw.

PWB można wykorzystać wyłącznie na zakup wózka inwalidzkiego o tej samej specyfikacji. Oznacza to, że nie można używać PWB opartego na ręcznym wózku inwalidzkim do zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego ani nie można używać PWB opartego na pojeździe silnikowym klasy 2 do zakupu pojazdu klasy 3. W ramach tej opcji możesz zakupić wózek inwalidzki wyłącznie po autoryzacji Twojego wyboru przez Dział Wózków inwalidzkich.PWB strony trzeciej nie jest oferowany z mocą wsteczną.

PWB options table

Referencje

Dwóch naszych użytkowników usług, Adam i Alex, opowiedziało nam o tym, jak ważne były dla nich PWB:

 


Poradnictwo i wsparcie

Opracowaliśmy szereg przewodników, które pomogą Ci w realizacji programu PWB. Można je pobrać poniżej:

ROS129 Your Questions Answered - Information and Guidance for Service Users     ROS130 Next Steps Top-Up and Alternative PWB - Information and Guidance for Service Users     ROS131 Next Steps Third Party PWB - Information and Guidance for Service Users