Ross Care

Uwaga dla klienta

Powinieneś wypełnić tę deklarację, jeśli jesteś „przewlekle chory lub niepełnosprawny”, a towary lub usługi są przeznaczone do użytku osobistego lub domowego. Jeśli chcesz, może to zrobić w Twoim imieniu członek rodziny lub opiekun.

Osoba jest „przewlekle chora lub niepełnosprawna”, jeżeli jest osobą:

  • z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym, które ma długotrwały i istotny niekorzystny wpływ na jego zdolność do wykonywania codziennych czynności.
  • ze schorzeniem, które lekarze traktują jako chorobę przewlekłą (utrzymującą się przez długi czas lub stale nawracającą).
  • Nie obejmuje to osoby starszej, która nie jest niepełnosprawna ani przewlekle chora, ani żadnej osoby, która jest jedynie czasowo niepełnosprawna lub ubezwłasnowolniona, np. ze złamaną kończyną.

Jeśli nie masz pewności, powinieneś zwrócić się o poradę do swojego lekarza pierwszego kontaktu lub innego pracownika służby zdrowia.

Ten formularz będzie przechowywany w naszej ewidencji VAT jako dowód dla HMRC przez 6 lat.

{formbuilder:17852}