Ross Care

Kim jesteśmy:

Ross Care jest głównym dostawcą usług dla wózków inwalidzkich, sprzętu do poruszania się i sprzętu społecznościowego na rzecz NHS i władz lokalnych. Posiadamy centra serwisowe, centra oceny klinicznej wózków inwalidzkich i sklepy detaliczne, które są strategicznie rozmieszczone na terenie Wielkiej Brytanii.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez Ross Care. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do osób korzystających z naszych usług w ramach umów z NHS i władzami lokalnymi. W przypadku określonych rodzajów informacji lub przetwarzania możemy zapewnić Ci możliwość wyboru lub poprosić Cię o dalszą zgodę dotyczącą tego, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób możemy je przetwarzać.

Wykorzystujemy wyłącznie informacje, które mogą Cię zidentyfikować zgodnie z ogólnymi przepisami o ochronie danych (RODO). RODO wymaga od nas przetwarzania danych osobowych tylko wtedy, gdy istnieje ku temu prawnie uzasadniona podstawa oraz że wszelkie przetwarzanie musi być uczciwe i zgodne z prawem.

Informacje, których używamy

Możliwość zidentyfikowania – Zawiera szczegóły identyfikujące osoby
Do czego wykorzystujemy dane wrażliwe i osobiste?
• Wydawanie sprzętu w imieniu NHS lub władz lokalnych
• Serwis lub naprawa wypożyczonego sprzętu
• Odbiór wypożyczonego sprzętu, który nie jest już potrzebny lub jest wymieniany
• Odpowiadanie na Twoje obawy, zapytania i komplementy
• Kontaktowanie się z Tobą, jeśli producent pożyczonego sprzętu wydał informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa lub wycofania produktu – na przykład.
• W razie potrzeby Twoje dane adresowe i imię i nazwisko mogą zostać przesłane do starannie wybranych dostawców w celu ułatwienia bezpośredniej dostawy towaru.

Wrażliwe dane osobowe mogą być również wykorzystywane w następujących przypadkach:
• Wyraziłeś dobrowolnie zgodę na wykorzystanie przez firmę Ross Care Twoich danych w określonym celu
• Informacje te są niezbędne do celów bezpośredniej opieki zdrowotnej
• Za wykorzystaniem informacji przemawia nadrzędny interes publiczny, na przykład w celu ochrony jednostki lub zapobiegania poważnym przestępstwom
• Istnieje wymóg prawny, który umożliwia usługę Ross Care

Inne informacje, których możemy użyć:

Pseudonimizowany – dotyczący osób fizycznych, ale z usuniętymi danymi identyfikacyjnymi i zastąpionymi unikalnym kodem referencyjnym
Anonimowe – dotyczące osób, ale z usuniętymi danymi identyfikującymi
Zagregowane – zanonimizowane informacje pogrupowane w sposób uniemożliwiający identyfikację poszczególnych osób
Wykorzystujemy powyższe dane, aby zapewnić jakość i efektywność naszych usług oraz aby tworzyć raporty wydajności dotyczące świadczonych przez nas usług.

Udostępnianie Twoich informacji

Nasza obietnica dla Ciebie:
Ross Care nie będzie sprzedawać ani przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Bezpieczeństwo Twoich informacji
Ross Care podejmuje uzasadnione z handlowego punktu widzenia techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.
Ross Care zapewnia, że ​​wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych i poufności, aby mieć pewność, że Twoje dane są traktowane we właściwy sposób.

Przechowywanie posiadanych informacji
Twoje dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne.
Wszystkie dane przechowywane przez Ross Care będą przechowywane przez okres obowiązywania konkretnej umowy zawartej z usługami dla wózków inwalidzkich lub usługami sprzętu społecznościowego na Twoim obszarze.

Uzyskanie dostępu do Twoich danych

Każdy ma również prawo wglądu do danych umożliwiających jego identyfikację lub posiadania kopii. Ross Care nie pobierze żadnej opłaty, jeśli zechcesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas informacji na Twój temat, ale musisz o to poprosić nieformalnie i formalnie:
• Na piśmie (w tym e-mail)
• Osobiście
• Przez telefon
Żądane informacje zostaną Państwu przekazane w ciągu 30 dni
Oprócz wymaganych informacji, które Ross Care może Ci dostarczyć

• Okres przechowywania danych;
• Twoje prawo do sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych; (chyba że istnieje nadrzędna podstawa prawna lub uzasadniony/istotny interes, aby przetwarzanie Twoich danych było kontynuowane*.)
• Twoje prawo do przenoszenia danych;
• Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (chyba że istnieje nadrzędny powód prawny lub uzasadniony/istotny interes, aby przetwarzanie Twoich danych było kontynuowane*).
• Twoje prawo do złożenia skargi.
*Te powody zostaną wyjaśnione w tym wydarzeniu

Jak złożyć wniosek o informacje

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem Ross Care – adresy i numery kontaktowe można znaleźć:
https://www.rosscare.co.uk/nhs-contracts-ross-care
Numer siedziby głównej 0151 653 6000
Jednostka 9 -13 Westfield
E-mailem: RODOinfo@rosscare.współWielka Brytania
ICO
Reklamacje i pytania
W Ross Care bardzo poważnie podchodzimy do skarg i wątpliwości i chętnie odpowiadamy bezpośrednio na wszelkie problemy związane z danymi, jednak jeśli chcesz rozwiać swoje wątpliwości dotyczące przetwarzania, gromadzenia lub dalszego wykorzystywania danych, możesz skontaktować się z Biurem Komisarzy ds. Informacji:

WWW.ICO.ORG.UK – infolinia 0303 123 1113