Ross Care

Cadeiriau Olwyn ac Offer y GIG

A oes gennych ymholiad neu a oes angen gwybodaeth arnoch am eich Cadair Olwyn neu Offer a ddarparwyd gan y GIG?


Consolor

Consolor ltd logo

Mae Consolor yn darparu'r seddau, y systemau symudedd a'r cynhyrchion adsefydlu gorau posibl, i gyd gyda gwasanaeth cyfatebol.

Mae diogelwch, cysur ac ansawdd bywydau ein cleientiaid o'r pwys mwyaf ac fe'u hystyrir fel yr agweddau mwyaf hanfodol wrth ddarparu ein holl gynnyrch a gwasanaethau.

Wedi'i leoli yn Southampton, Hampshire, mae Consolor yn darparu gwasanaethau asesu ystum, seddi a symudedd i wasanaethau cadeiriau olwyn y GIG a chleientiaid preifat ledled y DU.


Gwasanaethu ac Atgyweiriadau Preifat

Ydych chi'n berchen ar offer symudedd fel Sgwter neu Gadair Olwyn sydd angen gwasanaeth neu atgyweirio?


Cartrefi Gofal, Ysbytai a Sefydliadau

Mae Ross Care yn darparu siop un stop ar gyfer holl gyflenwadau offer Cartref Gofal, atgyweiriadau, gwasanaethu a chymorth parhaus