Ailfrandio ar y gweill

Byddwch yn dechrau sylwi ar ein faniau yn symud o frand Millbrook i Ross Care. Dyma'r dyluniadau newydd y byddwch chi'n eu gweld pan fyddwn ni'n dod allan ar gyfer atgyweiriadau, danfoniadau a phan fyddan nhw'n gymwys, cartref ymweliadau.

Croeso gan y CHEO

Helo, fy enw i yw Alex a fi yw Swyddog Iechyd Cymunedol ac Ymgysylltu Gwasanaeth Cadair Olwyn Surrey. Fel defnyddiwr cadair olwyn fy hun rwy'n tynnu ar fy mhrofiad byw fel person anabl a phrofiadau defnyddwyr i ysgogi gwelliannau yn y gwasanaeth.